Recente trends op de Nederlandse overnamemarkt

Twee maal per jaar polst Brookz, een Nederlands online overnameplatform, naar de nieuwe ontwikkelingen op de overnamemarkt in Nederland. De trends die zich aftekenen in de eerste jaarhelft van 2020 zullen waarschijnlijk niet anders zijn op de Belgische markt.

Uit het rapport van Brookz springen volgende bevindingen in het oog:

 • Het aantal overnames is met 41% gedaald t.o.v de tweede jaarhelft van 2019, toen er een zeer sterke groei was opgetekend; hiermee ligt het aantal overnames in de eerste jaarhelft van 2020 even hoog dan een jaar geleden.

 • 10% van de deals lagen oven de 10 mio EUR; 64% van de deals hadden een dealwaarde beneden de 2,5mio EUR.

 • De gemiddelde gehanteerde EBITDA multiple voor de Nederlandse markt is gezakt van 4,95 naar 4,7.

 • De 3 sectoren met de hoogste multiple:

  • IT-dienstverlening en SW ontwikkeling         :6,45

  • Gezondheidszorg & Farmacie                               :6,15

  • Agri & Food                                                                        :5,60

 • De 3 sectoren met de laagste multiple:

  • Horeca, toerisme en recreatie                              :3,60

  • Automotive, Transport en Logistiek                :3,60

  • Detailhandel                                                                      :3,25

 • Gemiddeld wordt 57% van de deal gefinancierd door vreemd vermogen, Een lening door een verkoper (vendor loan) werd in 75% van de gevallen afgesloten.

 • Een earn-out, waarbij een deel van de overnameprijs wordt betaald op basis van het al dan niet behalen van toekomstige resultaten, werd in 25% van de overnames overeengekomen.

 • Bijna 50% van de adviseurs verwachten een verbetering van de overnamemarkt in de twee jaarhelft.

Bron: Brookz - Overnamebarometer H1 2020