Is 2022 een goed jaar om uw bedrijf te verkopen?

Vorig jaar was terug een topjaar voor de overnamemarkt. Zowel in België als wereldwijd werden recordcijfers neergezet. En wat brengt 2022?

 Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het marktsentiment goed zit.

1.    Veel geld in de markt

Er zijn nog steeds heel wat spelers (concurrenten, private equity spelers, family offices, MBI- kandidaten) op de markt die uitkijken naar interessante opportuniteiten.

Gezien de lage intrestvoeten op kapitaal, is er nu nog steeds veel geld beschikbaar dat wacht om geïnvesteerd te worden in bedrijven. De zoektocht naar hoger rendement is reëel. Daarnaast is een bedrijf overnemen redelijk interessant gezien de lage intrestvoeten.

Men kan niet uitsluiten gezien de Covid-crisis, dat de banken enige voorzichtigheid aan de dag leggen en misschien een hogere eigen inbreng vragen of extra waarborgen. Alles hangt natuurlijk af van de reputatie van de kandidaat-koper bij de bank.

2.    Het aantal overlaters stijgt

Reeds meer dan 10 jaar voert de overheid campagnes om KMO-bedrijfsleiders bewust te maken op tijd na te denken over de opvolging van hun bedrijf. De demografische cijfers tonen aan dat het aantal bedrijfsleiders op pensioengerechtigde leeftijd de komende jaren blijft toenemen.

Breng daarom je onderneming op de markt op het moment dat je het goed stelt (positief ingesteld en drive) en uw bedrijf ook (mooie resultaten en groei).

Deze Covid-crisis zet sommige KMO-bedrijfsleiders sneller aan om hun bedrijf over te laten. Het is soms de crisis te veel. Laat het niet zover komen.

3.    Zijn de prijzen goed?

Er zijn momenteel voor het Belgische kmo-segment nog geen indicaties voorhanden dat de prijzen gedaald zijn het afgelopen jaar. Indien je bedrijf een belangrijke impact heeft gehad van de Covid-crisis is het sowieso geen goed plan om je onderneming te verkopen.

Heel wat sectoren hebben zich minstens weten te handhaven of hebben een sterke groei gekend in de afgelopen jaren. Voor deze ondernemingen is er geen enkele reden waarom er een prijsimpact zou zijn. Eerder het tegendeel is waar. Deze bedrijven hebben kunnen bewijzen dat ze bestand zijn tegen de crisis en tegelijk staan er waarschijnlijk meer kandidaat-overnemers te drummen om een “deal” af te sluiten. 

Kortom, indien jouw onderneming niet of nauwelijks heeft geleden onder de huidige crisis en je wenst te voorkomen dat 2022 het jaartje te veel wordt, dan zijn de marktomstandigheden gunstig om een succesvolle overname te realiseren. Het is zeker niet uitgesloten dat verschillende kandidaat-overnemers zich aandienen en een interessante prijs betalen.


Photo by Benjamin Child on Unsplash