Hoe zal de overnamemarkt veranderen tijdens de huidige economische crisis?

De Covid-19 crisis zorgt voor een daling van het aantal overnamedeals. Het wereldwijde overnamebedrag zakt eveneens. Afhankelijk van de sector komen overnameprijzen soms onder druk te staan. Maar wat zijn daarnaast nog andere te verwachten effecten op de M&A markt.

     Een crisis herschudt de kaarten. Voor financieel solide bedrijven dienen zich nieuwe opportuniteiten aan. Een buffer met cash biedt mogelijkheden om verzwakte sectorgenoten over te nemen of verder te diversifiëren. Waarmee dient u als potentiële overnemer of mogelijke overlater rekening te houden in deze veranderende marktomstandigheden?

     1. Stel uw business in vraag
     Los van het feit of u een bedrijf wenst over te nemen of uw bedrijf wenst over te laten, is het raadzaam om als bedrijfsleider een aantal cruciale vragen te stellen over de business:
     - Kan mijn bedrijf een tweede Covid19-crisis doorstaan?
     - Hoe zit het met mijn verhouding variabele en vaste kosten?
     - Dienen mijn financiële en andere contractuele verplichtingen herschikt te worden?
     - Zijn mijn activiteiten voldoende gediversifieerd?
     - Moet mijn supply chain herbekeken worden?
     - Zijn bepaalde sleutelklanten of -leveranciers in moeilijkheden geraakt?
     - Gaat deze crisis veranderingen teweegbrengen bij mijn klanten?
     - ….
     De antwoorden op deze vragen kunnen zonder twijfel uw overnamedossier versterken, of u nu aan de koop- of verkoopzijde zit.

     2. Verscherpte due diligence
     Gezien de onzekere economische toestand zal de doortastendheid en het belang van het boekenonderzoek alleen maar toenemen.

     Belangrijke aandachtspunten zullen zeker zijn:
     - In welke mate is de EBITDA stabiel en voorspelbaar?
     - Blijven de vorderingen inbaar?
     - Hoe is het gesteld met de digitalisering van het bedrijf?
     - Hoe werden de reserves in het verleden opgebouwd?
     - Is er een Covid-19- crisisplan?
     - Hoe is de schuldgraad van het bedrijf samengesteld?
     - ….
     Deze en andere vragen zullen, zullen aanleiding geven tot een positieve of negatieve evaluatie van het overnamedossier. U laten ondersteunen door bekwame adviseurs is hierin cruciaal.

     3. Hoe zit het met de financiering?
     In principe is er voldoende geld aanwezig in de markt om overnames te realiseren. Het steunpakket dat momenteel binnen de EU op tafel ligt, kan zeker de financiële markt ondersteunen. Daarnaast zijn er nog voldoende andere spelers (private equity, family offices,….) die op zoek zijn naar interessante opportuniteiten.

     Alleen zullen bepaalde sectoren die zwaar aangetast zijn door de huidige crisis, niet makkelijk partijen vinden om in een avontuur te stappen. Een aanzienlijk eigen inbreng zal noodzakelijk zijn om partijen te overtuigen om de financiering te ondersteunen. Het is niet uitgesloten dan andere bijkomende waarborgen zullen gevraagd worden.

     Minder of nauwelijks aangetaste sectoren, zullen zoals in het verleden makkelijker financiering vinden. Maar hier ook kan niet uitgesloten worden dat er meer bancaire waarborgen worden gevraagd, aangezien banken nu reeds in hun kwartaalcijfers belangrijke provisies aanleggen voor kredietverliezen.

     4. Meer vraag naar vendor loans en earn-outs?
     In voorgaande jaren werd in ongeveer 1/3 van de overnamedossiers aan de overlater gevraagd om een stuk van de financiering te overbruggen met een lening aan de koper (vendor loan) of wordt een gedeelte van de overnameprijs betaald na het behalen van toekomstige resultaten (earn-out).

     Het is zeker niet uitgesloten dat kandidaat overnemers een groter engagement vragen aan de overlater. Dit kan deels te maken hebben met de banken die met minder geld over de brug komen en/of omdat dergelijke constructies meer vertrouwen geven aan geldschieters.

     5. Gaan overnamedossiers meer aandacht krijgen?
     Aangezien er minder overnamedossiers op tafel komen te liggen, zullen de goede opportuniteiten met robuuste financiële resultaten wel eens meer aandacht kunnen krijgen. 

     Dit zou kunnen betekenen dat de “verwachte” krimp in de prijzen niet noodzakelijk het geval zal zijn.

     Sectoren/bedrijven, die het moeilijk hebben door de crisis, zullen geen of nauwelijks overnemers vinden. Tenzij een overnemer op vinkenslag ligt, maar dan zal er naar alle waarschijnlijkheid weinig betaald worden voor de overname.

     Begeeft u zich op de overnamemarkt als overnemer of overlater, hou dan best rekening met deze 5 veranderende marktomstandigheden. Ze kunnen de kans op succes van de overname alleen maar verhogen.