De M&A Monitor 2020 enkele kerncijfers van de Belgische overnamemarkt

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de Vlerick Business School zijn M&A Monitor die een globaal overzicht geeft over de Belgische overnamemarkt. De jaarcijfers slaan op het jaar 2019.


De overnameprijzen hebben de sterkste positieve trend gekend in het segment van overnames < 5 mio€. Globaal gezien is de multiple van 6,5 identiek gebleven aan het jaar voordien.*EV= enterprise value (ondernemingswaarde)

Multiples variëren uiteraard sterk afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. De bouw kent gemiddeld de laagste multiple (4,8). Voor activiteiten in de farma industrie wordt een gemiddelde multiple toegepast die meer dan dubbel zo hoog is. 

Een overzicht van de laatste 3 jaar geeft volgende tendenzen:

                                 2019                                                                                             2018                                                                                             2017In 35% van de deals kent de overlater van het bedrijf een lening toe aan de koper als bijkomend financieringskanaal om de financiering rond te krijgen. Over de laatste 3 jaar is dit een vrij stabiel gegeven.


In 1/3 van de overnames wordt een deel van de overnameprijs gekoppeld aan het bepalen van toekomstige resultaten. Dit is wat men in het vakjargon een “earnout” noemt. Hier valt een lichte stijging waar te nemen.

Bron: Vlerick M&A Monitor