Webinar Fiscale (Corona) Actua - 2 juli 2020

02 juillet 2020

02 juillet 2020

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

De vennoten van RSM Belgium willen u graag voortdurend bijstaan en nodigen u uit om deel te nemen aan het Webinar dat zij organiseren op 2 juli. De voorbije weken zijn uiterst uitdagend geweest voor heel wat ondernemers en bedrijven. De Corona crisis heeft ondernemingen voor heel wat uitdagingen geplaatst. Dankzij verschillende maatregelen van de overheid beschikken ondernemingen over diverse faciliteiten en tegemoetkomingen. Ondertussen ziet u in de hoeveelheid van maatregelen misschien ook niet meer de belangrijkste kern ervan.

Daarom willen wij tijdens dit Webinar een overzicht geven van de belangrijkste maatregelen van de voorbije weken alsook de belangrijke maatregelen die momenteel nog in de pijplijn zitten.        

Onze specialisten geven u graag een duidelijk overzicht van de verschillende gevolgen op het gebied van directe en indirecte belastingen.

De volgende aspecten zullen worden besproken:

BTW

Inzake btw, komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

 • Tijdelijke verlaging van het btw-tarief op beschermingsmiddelen

 • Btw-aftrek op gratis geschonken hulpgoederen

 • Btw-behandeling van de “Corona voucher” bij afgelasting of uitgesteld evenement

Global Employer Services

Ook op het vlak van tewerkstelling en HR heeft het Coronavirus ons in zijn macht. Zo is het systeem van tijdelijke werkloosheid van groot belang om ondernemingen een beetje ademruimte te  kunnen geven. Tegelijkertijd heeft deze regeling gevolgen op vele vlakken voor de werknemer (bv. vakantiegeld en eindejaarspremie). Daarnaast werd op relatief korte termijn een nieuw systeem van Corona-ouderschapsverlof ingevoerd. Ook dit zullen wij bespreken tijdens het Webinar.

Doordat landen allerlei reisbeperkingen oplegden, werd het ook voor professionele verplaatsingen moeilijk, zo niet onmogelijk om zich te verplaatsen naar het buitenland. Daarmee heeft het coronavirus eveneens een grote impact (gehad) op personen in een internationale tewerkstellingssituatie (grensarbeiders, gedetacheerden, personen die in verschillende landen tegelijkertijd werkzaam zijn). Tijdens het Webinar hoort u de belangrijkste gevolgen en de maatregelen die de overheid in dit kader genomen heeft.

              Vennootschapsbelasting

              Inzake vennootschapsbelasting, komen de volgende onderwerpen aan bod:

              • Aanpassen van vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

              • Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

              • Het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura

              • Uitstel indienen van aangiftes en betalingstermijnen

              • Vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (carry-back) met winsten uit het verleden

              • Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen

              • Wederopbouwreserve voor vennootschappen

              • Invoering van een nieuwe investeringsaftre

              Praktische info


              U kunt inschrijven hiernaast. Zodra u zich inschrijft, worden de praktische gegevens aan u meegedeeld.

              Donderdag 2 juli 2020Webinar – Nederlandstalige sessie10u00-11u00

              De vennoten van RSM Belgium hopen u te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om bij te dragen aan uw activiteiten en hun verdere ontwikkeling. 

              RSM Belgium 
              Les inscriptions à cet événement sont maintenant fermées