Webinar E-Commerce 18 juni 2020

18 juin 2020

18 juin 2020

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

De partners van RSM Belgium willen u graag voortdurend bijstaan met kwaliteit en nodigen u graag uit om deel te nemen aan het Webinar dat zij organiseren ter gelegenheid van de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-commerce. 

De Corona-crisis heeft de Belgische ondernemers wakker geschud, en velen zijn nu toch van start gegaan met het opzetten van een eigen webshop, of overwegen dit, met het oog op een tweede Corona-golf. 

Wat zijn de aandachtspunten en gevolgen van het opzetten van een webshop voor uw bedrijf? 

Onze specialisten geven u graag een duidelijk overzicht van de verschillende gevolgen op het gebied van IT, GDPR, alsook directe en indirecte belastingen.

De volgende aspecten zullen worden besproken:

E-commerce en BTW

De online verkoop vindt vaak niet uitsluitend plaats binnen België. Als er ook buitenlandse kopers opduiken, krijgt men te maken met complexere btw-regels en vaak ook btw-verplichtingen in het buitenland. Vandaag zijn deze bijkomende verplichtingen slechts vereist indien men “regelmatig”  buitenlandse kopers heeft, vanaf juli 2021 gelden deze bij de eerste buitenlandse verkoop. 

Wij bezorgen u een praktisch overzicht van uw btw-verplichtingen, zodat uw webshop geen extra fiscale risicofactor wordt:  

- Is er een verschillende btw-behandeling tussen uw online verkopen en uw fysieke verkopen? 

- Wat met buitenlandse bestellingen of voorraden? 

- Welk btw-tarief kan of moet toegepast worden? 

- Wat verandert er in de toekomst? 

E-commerce en vennootschapsbelasting

Vanuit het oogpunt van de vennootschapsbelasting stelt zich de vraag welke Staat belasting mag heffen op uw buitenlandse online verkopen. In principe zal België voor een Belgische vennootschap met online verkopen belastingen heffen, tenzij u in de andere Staat over een zogenaamde vaste inrichting zou beschikken. 

Tijdens dit Webinar zullen we verduidelijken vanaf wanneer u in het geval van online verkopen over een vaste inrichting beschikt. Verder zullen we ingaan op de invoering van een mogelijke digitale taks, die momenteel op internationaal vlak wordt bekeken.


E-commerce en ploegen- en nachtarbeid

In bepaalde gevallen is ploegen- en nachtarbeid onontbeerlijk voor e-commerce.

Hoewel nachtarbeid principieel verboden is, voorziet de fiscale wetgeving toch bepaalde voordelen voor ploegen- en nachtarbeid. Verder voorziet het sociaal recht een aantal afwijkingen.

Tijdens het Webinar bespreken we de fiscale en sociaalrechtelijke aspecten dewelke van belang kunnen zijn in het kader van e-commerce.

E-commerce en IT aspecten

Ook vanuit IT oogpunt zijn er aantal aandachtspunten waarvan we de volgende zullen toelichten:  

- Impact e-Commerce op IT Systemen

- E-Commerce en Privacy wetgeving GDPR

- E-Commerce en Cybersecurity          


Praktische info


U kunt inschrijven hiernaast. Zodra u zich inschrijft, worden de praktische gegevens aan u meegedeeld.

Donderdag 18 juni 2020Webinar – Nederlandstalige sessie10u00-11u00

De vennoten van RSM Belgium hopen u te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om bij te dragen aan uw activiteiten en hun verdere ontwikkeling. 

RSM Belgium 

Les inscriptions à cet événement sont maintenant fermées