Webinar "Tewerkstelling - Forfaitaire onkostenvergoedingen" - 29 maart 2021

29 March 2021

29 March 2021

Geachte mevrouw, geachte heer,

De vennoten van RSM Belgium willen u graag voortdurend bijstaan met kwaliteit en nodigen u graag uit om deel te nemen aan het fiscale webinar dat zij organiseren op 29 maart 2021. 

Het thema van het webinar zal zijn : 

  • Forfaitaire onkostenvergoedingen – huidige positie van de Belgische autoriteiten: Werknemers maken al eens bepaalde kosten in het kader van de uitvoering van hun werk (denk bv. aan telefoonkosten of parkeertickets). De terugbetaling van deze kosten op basis van bewijsstukken brengt vaak een grote administratieve rompslomp met zich mee. Om de administratieve lasten in dit verband te verlichten, kan een werkgever een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Afhankelijk van welke kost er gedekt wordt, aanvaarden RSZ en fiscus andere bedragen. Tijdens dit webinar wordt besproken welke bedragen redelijkerwijs kunnen worden aanvaard en wat de huidige positie is in dit verband van de Belgische autoriteiten. 


Praktische informatie

U kunt zich hiernaast inschrijven voor de Nederlandstalige online sessie

Zodra u zich inschrijft, worden de praktische gegevens aan u meegedeeld.

Dag : Maandag 29 maart 2021 om 13u30

Duurtijd : 1 uur

Spreker : Freya Coremans

Deze webinar is helemaal gratis, alsook alle andere fiscale webinars die we geven. 

Ontvang je graag een ITAA-attest na je deelname? Dan hoef je enkel te antwoorden op de mail die je ontvangt enkele dagen na de webinar waaraan je hebt deelgenomen. Wij zorgen verder voor het nodige.


De vennoten van RSM Belgium hopen u te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om bij te dragen aan uw activiteiten en hun verdere ontwikkeling. 

RSM Belgium

Registration for this event is now close