Webinar "Bedrijfsvoorheffing - Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor R&D" - 24 maart 2021

24 March 2021

24 March 2021

Geachte mevrouw, geachte heer,

De vennoten van RSM Belgium willen u graag voortdurend bijstaan met kwaliteit en nodigen u graag uit om deel te nemen aan het fiscale webinar dat zij organiseren op 24 maart 2021. 

Het thema van het webinar zal zijn : 

  • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling: Werkgevers uit de privésector en kennisinstellingen (zoals universiteiten of wetenschappelijke instellingen) die investeren in onderzoek en ontwikkeling kunnen worden vrijgesteld om een deel van de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de lonen van onderzoekers die zij tewerkstellen, door te storten aan de fiscus. Tijdens dit webinar bespreken we de voorwaarden die vervuld moeten zijn om van dit systeem te kunnen genieten, alsook de nodige formaliteiten. 


Praktische informatie

U kunt zich hiernaast inschrijven voor de Nederlandstalige online sessie

Zodra u zich inschrijft, worden de praktische gegevens aan u meegedeeld.

Dag : Woensdag 24 maart 2021 om 11u

Duurtijd : 1 uur

Spreker : Stephen Verreckt

Deze webinar is helemaal gratis, alsook alle andere fiscale webinars die we geven. 

Ontvang je graag een ITAA-attest na je deelname? Dan hoef je enkel te antwoorden op de mail die je ontvangt enkele dagen na de webinar waaraan je hebt deelgenomen. Wij zorgen verder voor het nodige.


De vennoten van RSM Belgium hopen u te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om bij te dragen aan uw activiteiten en hun verdere ontwikkeling. 

RSM Belgium

Registration for this event is now close